Osnovna škola dr. Jure Turića, Gospić

KnjigeRezultati audicije za klavir

Rezultati audicije za upis u I. razred osnovne glazbene škole za klavir (šk. god. 2013./2014.), održane 28. svibnja 2013.


Ime i prezime te broj bodova (15)

1. Marija Čanić 15
2. Mihaela Ćaćić 15
3. Tea Jurić 15
4. Tea Tomljenović 15
5. Ana Vrban 15
6. Mihael Alić 14
7. Nevena Erega 14
8. Mak Kolić 14
9. Minea Krišto 14
10. Matej Čačić 13
11. Laura Kurevija 13
12. Frane Radošević 13
13. Nika Rukavina 13
14. Ika Starčević 13
15. Mia Binički 12
16. Petar Milković 12
17. Iva Šulentić 12
18. Valentina Rudelić 10

U školskoj godini 2013./2014. u mogućnosti smo primiti 5 novih učenika za instrument klavir, tj. kandidate od 1. do 5. mjesta s gore navedenog popisa, koji je sastavljen na temelju uspješnosti na provedenoj audiciji.

Upisi će se vršiti u prvom tjednu nastave (rujan 2013.), kada će se dogovarati i raspored za nastavu klavira i solfeggia.

Za sve ostale informacije nazovite 095/6544412 (Neven Lujo, voditelj glazbene škole).