Osnovna škola dr. Jure Turića, Gospić

KnjigeDjelatnici

Ravnatelj: Ivica Radošević
Tajnica: Ljubica Butorac
Računovođa: Mandica Hrvoj
Računovodstveni referent: Kristina Ambrožić (zamjena Nikolina Novačić)

Razredna nastava, matična škola, školska godina 2016./2017.
1.a – Jurica Šuper
1.b – Vlatka Galac
1.c – Šejla Kolatahi
1.d – Jelena Župan
1.e – Dragana Sokolić

2.a – Kata Milković
2.b – Jasminka Ćaćić
2.c – Anka Štajdohar
2.d – Ankica Valentić

3.a – Nikolina Rupčić
3.b – Marica Jovanović
3.c – Ljubica Ilievska Radošević
3.d – Lidija Štimac

4.a – Ivanka Živković
4.b – Josipa Svetić Pavelić
4.c – Ana Nikšić
4.d – Katarina Brkljačić

Odjel posebnog programa:
Ivona Hećimović

Odjeli produženog boravka:
Vanja Antić i Sanja Puškarić Delač

PODRUČNE ŠKOLE:
PŠ Smiljan:
1., 2., 3. razred: Ivica Franić

PŠ Bilaj:
1., 2. razred: Anamarija Asić

PŠ Brušane:
1., 2., 3., 4. razred: Božena Svetić Mataija (zamjena Kristina Ambrožić)

PŠ Lički Novi:
1., 2., 3., 4. razred: Ana Ivanetić

Predmetna nastava, matična škola, 2016./2017. godina
5.a – Jelena Majer
5.b – Neda Čačić
5.c – Karmela Bušljeta Butković
5.d – Darko Vukić

6.a – Marinela Božić
6.b – Mirela Miočević
6.c – Antonija Rosandić
6.d – Debora Lukac

7.a – Rose Madeleine Došen
7.b – Željka Šikić
7.c – Ana Mesić
7.d – Đurđica Luketić

8.a – Krešimir Matijević
8.b – Anita Borovac
8.c – Dragica Uzelac
8.d – Damir Vujnović


Ostali učitelji:
Antonela Adžija
Marija Birkić (zamjena Ivana Majić)
Paula Perković
Anna Marie Devčić
Ivana Duić (zamjena Hana Štimac)
Dalibor Marijanović
Franje Puškarić
Tanja Hećimović
Draženka Obućina
Mirjana Ožić
Andrijana Piasevoli Klarić
Marijana Rukavina
Leonarda Ružička
Nedjeljka Šahbazović
Josip Štajdohar
Tomislav Vukelić

Stručni suradnici:
Zvonimir Šimić
Vesna Miškulin
Anka Nikšić
Marija Zdunić

Administrativno – tehničko osoblje:
Enisa Abramović
Antonela Balenović
Josipa Bićanić
Josip Brkljačić
Anica Caga
Ivan Čanić
Zorka Ćaćić
Lucija Gašljević
Ana Marković
Marina Margetić
Ivanka Miškulin
Milka Novačić
Kata Pavlić
Željko Pejnović
Dragica Rudelić
Marica Šikić
Ante Štavlić
Mira Štavlić
Đurđica Valentić
Katica Župan