Osnovna škola dr. Jure Turića, Gospić

KnjigeDjelatnici

Ravnatelj: Ivica Radošević
Tajnica: Ljubica Butorac
Računovođa: Ana Brkljačić
Računovodstveni referent: Mandica Hrvoj

Razredna nastava, matična škola, školska godina 2019./2020.

1.a – Kata Milković
1.b – Jasminka Ćaćić
1.c – Anka Štajdohar
1.d – Ankica Valentić
1.e – Vesna Miškulin

2.a – Nikolina Rupčić
2.b – Marica Jovanović
2.c – Ljubica Ilievska Radošević
2.d – Lidija Štimac

3.a – Ivanka Živković
3.b – Josipa Svetić Pavelić
3.c – Ana Nikšić
3.d – Katarina Brkljačić

4.a – Jurica Šuper
4.b – Vlatka Galac
4.c – Šejla Kolatahi
4.d – Jelena Župan
4.e – Dragana Sokolić (zamjena Anamarija Asić)


Odjeli posebnog programa:
Ivona Hećimović
Katarina Borovac

Odjeli produženog boravka:
Vanja Antić
Sanja Puškarić Delač

PODRUČNE ŠKOLE:
PŠ Smiljan:
2., 3., 4. razred: Marko Franić

PŠ Bilaj:
1., 2., 3. 4. razred: Anamarija Asić (Maja Mataija)

PŠ Brušane:
3., 4. razred:  Kristina Ambrožić

PŠ Lički Novi:
1., 2., 3., 4. razred: Ana Ivanetić

Predmetna nastava, matična škola, 2019./2020. godina
5.a – Rose Madeleine Došen
5.b – Mirela Miočević
5.c – Antonija Rosandić
5.d – Debora Lukac

6.a – Marinela Božić
6.b – Franje Puškarić
6.c – Ana Mesić
6.d – Mandica Letina

7.a – Krešimir Matijević
7.b – Anita Borovac
7.c – Dragica Uzelac
7.d – Damir Vujnović

8.a – Jelena Majer
8.b – Neda Čačić
8.c – Hana Štimac
8.d – Darko Vukić

Željko Uzelac
Antonela Tomljenović
Marija Birkić
Đurđica Luketić (zamjena Mandica Letina)
Ivana Majić Mirić
Paula Perković
Anna Marie Devčić
Marina Brlić
Ivana Duić (zamjena Marina Kovačević)
Tea Katnić
Dalibor Marijanović
Karmela Bušljeta Butković (Lana Batinović)
Tanja Hećimović
Andrijana Piasevoli Klarić
Marijana Rukavina
Leonarda Ružička
Tomislav Vukelić

Stručni suradnici:
Anka Nikšić
Zvonimir Šimić
Marija Zdunić

Administrativno – tehničko osoblje:
Enisa Abramović
Antonela Balenović
Josipa Bićanić
Josip Brkljačić
Anica Caga
Ivan Čanić
Zorka Ćaćić
Lucija Gašljević
Ana Marković
Marina Margetić
Ivanka Miškulin
Nevenka Kalanj
Pajo Lisac
Kata Pavlić
Željko Pejnović
Dragica Rudelić
Marica Šikić
Mladen Starčević
Mira Štavlić
Đurđica Valentić
Katica Župan