Osnovna škola dr. Jure Turića, Gospić

KnjigeDjelatnici

Ravnatelj: Ivica Radošević
Tajnica: Ljubica Butorac
Računovođa: Mandica Hrvoj
Računovodstveni referent:

Razredna nastava, matična škola, školska godina 2018./2019.

1.a – Nikolina Rupčić
1.b – Marica Jovanović
1.c – Ljubica Ilievska Radošević
1.d – Lidija Štimac

2.a – Ivanka Živković
2.b – Josipa Svetić Pavelić
2.c – Ana Nikšić
2.d – Katarina Brkljačić

3.a – Jurica Šuper
3.b – Vlatka Galac
3.c – Šejla Kolatahi
3.d – Jelena Župan
3.e – Dragana Sokolić

4.a – Kata Milković
4.b – Jasminka Ćaćić
4.c – Anka Štajdohar
4.d – Ankica Valentić


Odjel posebnog programa:
Ivona Hećimović

Odjeli produženog boravka:
Vanja Antić i Sanja Puškarić Delač

PODRUČNE ŠKOLE:
PŠ Smiljan:
2., 3., 4. razred: Marko Franić

PŠ Bilaj:
1., 2., 3. 4. razred: Anamarija Asić

PŠ Brušane:
3., 4. razred:  Kristina Ambrožić

PŠ Lički Novi:
1., 2., 3., 4. razred: Ana Ivanetić

Predmetna nastava, matična škola, 2018./2019. godina
5.a – Marinela Božić
5.b – Franje Puškarić
5.c – Ana Mesić
5.d – Mandica Letina

6.a – Krešimir Matijević
6.b – Anita Borovac
6.c – Dragica Uzelac
6.d – Damir Vujnović

7.a – Jelena Majer
7.b – Neda Čačić
7.c – Hana Štimac
7.d – Darko Vukić

8.a – Rose Madeleine Došen
8.b – Mirela Miočević
8.c – Antonija Rosandić
8.d – Debora Lukac


Ostali učitelji:
Antonela Adžija
Marija Birkić
Đurđica Luketić
Ivana Majić
Paula Perković
Anna Marie Devčić
Ivana Duić
Hana Štimac
Dalibor Marijanović
Tea Katnić
Lana Batinović
Tanja Hećimović
Andrijana Piasevoli Klarić
Marijana Rukavina
Leonarda Ružička
Tomislav Vukelić

Stručni suradnici:
Vesna Miškulin
Anka Nikšić
Zvonimir Šimić
Marija Zdunić

Administrativno – tehničko osoblje:
Enisa Abramović
Antonela Balenović
Josipa Bićanić
Josip Brkljačić
Anica Caga
Ivan Čanić
Zorka Ćaćić
Lucija Gašljević
Ana Marković
Marina Margetić
Ivanka Miškulin
Milka Novačić
Kata Pavlić
Željko Pejnović
Dragica Rudelić
Marica Šikić
Mladen Starčević
Mira Štavlić
Đurđica Valentić
Katica Župan