Osnovna škola dr. Jure Turića, Gospić

KnjigeUnutar novog krila

Istraživanje novoizgrađenog dijela naše škole započela sam na drugom katu. Usput sam slikala u želji da posjetiteljima teme dogradnje škole pokušam dočarati kako izgleda unutrašnjost novog dijela, s napomenom da fotografije a niti detaljni opis koji slijedi ne može u potpunosti pokazati kako je dobro i lijepo urađen novi dio.
Na sve tri etaže stari i novi dio škole je odvojen/spojen plastičnim dvokrilnim protupožarnim vratima.

image image


KnjigeRazgovor sa šefom gradilišta, gospodinom Matijom i poslovođom gradilišta, gospodinom Benjaminom

Kako se naša nastava školske godine 2009./2010. bližila kraju tako su se i radovi na novom dijelu naše škole bližili završetku.
U to sam vrijeme uspjela razgovarati s dva glavna čovjeka na terenu izvođača radova (Fenix d.o.o. iz Slavonskog Broda), šefom gradilišta, gospodinom Matijom Jarićem i poslovođom gradilišta, gospodinom Benjaminom Grbićem. Zahvaljujući njihovoj ljubaznosti i strpljenju i ovaj put sam dobila odgovore na sva pitanja vezana za završne radove novog krila naše škole.

Razgovor s gospodinom Benjaminom:

P: Možete li mi pojasniti što je posao poslovođe gradilišta?
O: Organizacija posla na gradilištu, organizacija ljudi, klasifikacija i raspoređivanje ljudi na gradilištu te praćenje usklađenosti izvedenog stanja i projekta.
Poslovođa izvodi sve u praktičnom dijelu, praćenje rada kooperanata, vođenje sati tzv.  „šihterica“.

P: Što su sada trenutno vaši poslovi?
O: Završno čišćenje objekta, fina obrada dijelova objekta (onog što nije završeno) – definitivno priprema za primopredaju objekta.

P: Radovi su dakle na samom završetku, koliko ste zadovoljni urađenim?
O: Prilično zadovoljan.

P: Što vam je predstavljalo najveće probleme u izvođenju samih radova?
O: Vremenski uvjeti.

P: U čemu se ogleda kvaliteta novog dijela naše škole?
O: Ugrađeni su svi atestirani materijali po preporuci proizvođača i pravilima struke.


Sa šefom gradilišta, gospodinom Matijom razgovarala sam dan prije tehničkog pregleda:

P: Radovi su na samome kraju, što je još ostalo za učiniti (osim opremanja) da bi zgrada bila spremna za nastavu?
O: Samo još tehnički pregled.

P: Možete li mi malo pojasniti što je tehnički pregled?
O: Na tehničkom pregledu predstavnici nadzora, naručitelja, izvođača, vodovoda, elektre, protupožarne zaštite provjeravaju je li sve izgrađeno u skladu s građevinskim propisima, jesu li sva ispitivanja u redu, provjerava se usklađenost zgrade i projekta.

image image
image image


KnjigeNovosti

Od zadnjeg osvježavanja teme na vanjski dio građevine u potpunosti je stavljen završni dekorativni sloj fasade nakon čega je uslijedilo završno postavljanje oluka.
Zanimljiv i lijepo uklopljen detalj na vanjskom dijelu građevine su vodoravno postavljeni fiksni brisoleji. Pričvršćeni su na fasadu preko prozora zadnje i bočne strane građevine kao efikasna toplinska zaštita novih učionica.
Vanjski dio građevine nakon završnih radova izgleda estetski jako lijepo i kvalitetno urađen.
Ekipa izvođača radova trenutno radi stazu uz zgradu i ulaz u građevinu s rampom za invalide.

image image


KnjigeNovosti

U proteklih 8 dana na vanjskim zidovima građevine sve je pripremljeno za postavljanje zaštitnog, dekorativnog sloja Demit fasade. Zalijepljene su fasadne stiropor ploče koje su potom tiplane. Preko njih je prevučen prvi sloj ljepila na koji su utisnute mreže preko kojih je ponovo prevučen sloj ljepila. Slijedi nanos zaštitnog i dekorativnog sloja fasade.

image image


KnjigeRadovi

Od zadnjeg osvježavanja teme stanje u izgradnji je:
Na vanjski zadnji i bočni dio zgrade postavljena je Demit fasada čija izrada obuhvaća pripremu zida na koji se postavlja, postavljanje izolacijskih ploča od stiropora koje se lijepe namjenskim ljepilima i fiksiraju tiplama, zatim


KnjigeGrubi radovi - vanjski i unutrašnji

image image

Unatoč zimi i hladnoći koja je zavladala u našem kraju, ekipa koja radi na novom dijelu zgrade naše škole ne posustaje tako lako sa radovima.
U veljači je krov u potpunosti postavljen sa najčešćim tipskim elementima poput


KnjigeRadovi

Prvi dan veljače ekipu je na terenu dočekalo oko 30-ak cm snijega. Radovi su nastavljeni, te je pokriven dio krova i postavljena većina ostakljenih prozorskih okna.
image image


KnjigeGalerija slika

Gospodin Benjamin Grbić, poslovođa gradilišta, dao mi je slike slikane od početka gradnje nove građevine. Zahvaljujući njima, možemo vidjeti kako je gradnja tekla od dolaska ekipe na teren pa do trenutne faze.
Radilo se je i po lošim vremenskim uvjetima što je rezultiralo da u kratkom vremenu uz stari dio naše škole vrlo brzo izraste “kostur” budućeg dijela zgrade. Zahvaljujući cijeloj ekipi na terenu izvođač radova omogućit će našoj školi kvalitetan prostor za rad u jednoj smjeni iduće školske godine smile. Osim izvođača radova, zahvala ide i Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa i našem Gradu koji izgradnjom novog prostora omogućuju našoj školi kvalitetniju izvedbu nastavnog procesa.

Zahvaljujem gospodinu Benji na ljubaznosti i slikama.

Pripremni radovi

image image


KnjigeUnutrašnjost građevine

Uz dopuštenje nadzornika gradilišta ušla sam u unutrašnjost građevine. Iako još u izgradnji, unutrašnjost (laičkim okom pogledano) izgleda jako dobro i kvalitetno urađeno.
Prošavši budućim prostorijama ovog dijela naše škole odvijanje nastave u samo jednoj smjeni mi se čini sve bliže. Samim tim, prostor naše škole a i vrijeme učenika i nastavnika biti će kvalitetnije iskorišteno.

image image

Pogled u jednu učionicu izvana i iznutra


KnjigeDogradnja građevine osnovne škole

U razgovoru s gospodinom Matijom Jarićem, inženjerom građevinarstva i šefom gradilišta saznala sam što se točno gradi kod lijevog krila naše škole.
 
P: Za početak, recite mi nešto ukratko o izvođaču radova – Fenix d.o.o.
O: Sjedište našeg Društva je u Slavonskom Brodu, osnovna djelatnost je visokogradnja. Naš rad odlikuje kvaliteta, stručan i kvalificiran kadar te korištenje novih tehnologija i materijala u graditeljstvu.