Osnovna škola dr. Jure Turića, Gospić

KnjigeRazgovor sa šefom gradilišta, gospodinom Matijom i poslovođom gradilišta, gospodinom Benjaminom

Kako se naša nastava školske godine 2009./2010. bližila kraju tako su se i radovi na novom dijelu naše škole bližili završetku.
U to sam vrijeme uspjela razgovarati s dva glavna čovjeka na terenu izvođača radova (Fenix d.o.o. iz Slavonskog Broda), šefom gradilišta, gospodinom Matijom Jarićem i poslovođom gradilišta, gospodinom Benjaminom Grbićem. Zahvaljujući njihovoj ljubaznosti i strpljenju i ovaj put sam dobila odgovore na sva pitanja vezana za završne radove novog krila naše škole.

Razgovor s gospodinom Benjaminom:

P: Možete li mi pojasniti što je posao poslovođe gradilišta?
O: Organizacija posla na gradilištu, organizacija ljudi, klasifikacija i raspoređivanje ljudi na gradilištu te praćenje usklađenosti izvedenog stanja i projekta.
Poslovođa izvodi sve u praktičnom dijelu, praćenje rada kooperanata, vođenje sati tzv.  „šihterica“.

P: Što su sada trenutno vaši poslovi?
O: Završno čišćenje objekta, fina obrada dijelova objekta (onog što nije završeno) – definitivno priprema za primopredaju objekta.

P: Radovi su dakle na samom završetku, koliko ste zadovoljni urađenim?
O: Prilično zadovoljan.

P: Što vam je predstavljalo najveće probleme u izvođenju samih radova?
O: Vremenski uvjeti.

P: U čemu se ogleda kvaliteta novog dijela naše škole?
O: Ugrađeni su svi atestirani materijali po preporuci proizvođača i pravilima struke.


Sa šefom gradilišta, gospodinom Matijom razgovarala sam dan prije tehničkog pregleda:

P: Radovi su na samome kraju, što je još ostalo za učiniti (osim opremanja) da bi zgrada bila spremna za nastavu?
O: Samo još tehnički pregled.

P: Možete li mi malo pojasniti što je tehnički pregled?
O: Na tehničkom pregledu predstavnici nadzora, naručitelja, izvođača, vodovoda, elektre, protupožarne zaštite provjeravaju je li sve izgrađeno u skladu s građevinskim propisima, jesu li sva ispitivanja u redu, provjerava se usklađenost zgrade i projekta.

image image
image image

P: Što su to atesti?
O: Atest je dokument koji potvrđuje kvalitetu materijala korištenih u gradnji. Svi korišteni materijali moraju imati atest.

P: Kakve je u biti konstrukcije novo krilo?
O: Manje–više je sve armirano–betonske konstrukcije - zidovi, ploče, stupovi, grede. Ostali zidovi su zidani blok opekom.

P: Da podsjetimo posjetitelje stranice, koje prostorije ima novi dio zgrade?
O: prizemlje ima 6 učionica (pet u novom dijelu, jedna na mjestu starog trijema), muški i ženski wc te wc za invalide, spremište.
Prvi kat ima pet učionica, muški i ženski wc te vatrodojavnu centralu.
Na drugom katu je pet učionica, muški i ženski wc i također spremište.

P: Možete li mi detaljnije reći elemente unutrašnjeg dijela novog krila?
O: U učionicama su na podovima postavljeni parketi; zidovi su ožbukani, stavljena je glet masa, i na kraju su oličeni; postavljeni su spušteni stropovi; na prozorima su postavljene rolo zavjese; postavljen je umivaonik i sanitarna oprema za potrebe nastave, te svi priključci za tv, telefon, internet.
U wc-ima su postavljene kabine, umivaonici, pisoari i sva osnovna oprema i pribor za sanitarije.
U hodnicima su također postavljeni spušteni stropovi, na podovima je epoxy smjesa, zidovi su nabačeni terakril Z žbukom bijele boje. Postavljena je hidrantska mreža, razglas, zvona, satovi.
Također je postavljen lift, a u ulaznom dijelu imamo hol i portirnicu.
Priključena je voda, struja i grijanje, sve je ispitano i sve radi.

P: Dok se građevina gradi, znate li kako će izgledati u svojoj završnici ili je i vama zanimljivo promatrati kako postupno dobiva svoj konačni izgled?
O: Manje – više znam kako će izgledati, osim ako dođe do promjena u projektu. U završim radovima nije jedino točno određena nijansa boje fasade, zidova, keramike. 
 
P: Kako se određuje izgled određenih dijelova građevine npr. podova, zidova?
O: Uvjet je da karakteristike materijala budu iste kao što su navedene u projektu. Zatim se uzme par uzoraka od kojih projektant određuje koji će se koristiti.
P: Kako je olakšano korištenje novog krila invalidima?
O: Prilagođen je ulaz izgradnjom rampe, izgrađen je poseban wc prilagođen potrebama invalida te je ugrađen lift koji za sada mogu koristiti samo osobe koje imaju ključ.

P: U kakvom je trenutno stanju okoliš škole?
O: okoliš škole je vraćen u prvobitno stanje, sve je očišćeno i sanirano (nakon spajanja vode i grijanja na glavni priključak).

P: Koje ste radove izvodili oko novog krila?
O: Stazu (pasicu) uz objekt, upojni bunar (za skupljanje oborinske vode), priključak vode i grijanja na glavni priključak za potrebe novog dijela škole, u dogovoru s ravnateljem rampu za invalide na starom ulazu u školu. 

image image
image image
image image
image image

P: Što je omogućilo da svi radovi budu gotovi za godinu dana?
O: Dobro se radilo, sve je išlo svojim tokom, nije bilo problema s kooperantima, firma je pratila tijek radova, materijal je stizao na vrijeme.

P: Koliko ste zadovoljni urađenim?
O: Dosta zadovoljan, većih problema nije bilo, osim onih u „hodu“.  Svi su radovi, uređenje i čišćenje završeni u roku – sa 30.-im lipnjem.

P: Kakve su reakcije nadzornih (Nova-Invest d.o.o.)?
- na ovo bih pitanje uvijek dobila isti odgovor gospodina Jarića – „to morate njih pitati“, što sam prvom prilikom i učinila a odgovor je glasio da su zadovoljni i radovima i urađenim. 

P: Što obuhvaća posao šefa gradilišta?
O: Šef gradilišta nadgleda radove, vodi građevinsku knjigu, dnevnik, priprema papirologiju za tehnički pregled…

P: Koje su po Vama prednosti vašeg posla, a koje mane?
O: Prednosti: fizički nije težak, financijski je povoljniji, upoznavanje novih krajeva i ljudi, putovanja.
Mane: Odvojenost od kuće.
Iako, ako se voli ono što se radi nema mana, ništa nije teško. Ako se ne voli ono što se radi, onda je sve problem.

P: Je li lakše raditi papirnati dio ili s ljudima?
O: Kako kada smile.

P: Koji je dio cjelokupne gradnje po Vama najteži za raditi?
O: Nema nešto posebno teško za raditi, možda završni radovi koji moraju biti precizno odrađeni jer se svaka greška vidi.

P: Koji je Vama osobno najdraži projekt koji ste radili?
O: Dogradnja škole mi je najveći koji sam do sada radio samostalno, i zbog toga će mi biti uvijek jedan od dražih.

P: Što biste savjetovali učenicima koji žele studirati građevinu?
O: Ako vole i žele studirati građevinu imat će lijep posao, a trebaju se pripremiti na dosta odricanja. Kroz ovaj posao puno se ljudi upozna, puno prijateljstava stekne, puno mjesta obiđe.

P: Imate li (izvođač) još projekata za raditi ovdje kod nas?
O: Dom kulture na Ličkom Osiku.


Još jednom zahvaljujem gospodinu Matiji i gospodinu Benjaminu na svim podatcima zbog kojih je ova tema naše web stranice bila uvijek aktualna. Iako vrlo zaposleni, uvijek su našli vremena strpljivo i stručno odgovarati na pitanja i moram priznati da je bilo zadovoljstvo surađivati s njima. Bilo je zanimljivo promatrati kako se brzo i kvalitetno gradi novi dio zgrade te kako izgleda kada se radi posao, kako je gospodin Matija rekao, koji se voli.
Uz sve vremenske neprilike, novo je krilo završeno u roku, a tijekom cijelog procesa građenja, i na gradilište i na građevinu, i šef i poslovođa su pazili. Vjerujem da će zbog takvog odnosa prema radu, i ljudi na terenu i njihova firma, u ovom slučaju Fenix d.o.o., imati samo uspješne i kvalitetne projekte iza sebe. Osobno im želim sreću i uspjeh u svemu onome što ih u poslovnoj budućnosti čeka. smile

Tehnički pregled je obavljen u srpnju, i prije samog korištenja zgrade potrebno je još samo izvršiti naknadne radove vezane za ugradnju pumpi koje će povećati tlak vode iz gradske vodovodne mreže.