Osnovna škola dr. Jure Turića, Gospić

KnjigeStatut OŠ dr. Jure Turića, 20. travnja 2015. godine

Klikom na link možete otvoriti Statut OŠ dr. Jure Turića iz travnja 2015. godine.
Statut_OŠ_dr._Jure_Turića_20_.04_.2015_._.doc


KnjigeGodišnje financijsko izvješće za 2017. godinu

Biljeske_uz_financijsko_izvje_šće_od_01.01_.-31_.12_.2017_._.doc
Obrazac_BIL_01-12-2017.xls
Obrazac_Obv_1-12-2017.xls
Obrazac_PRRAS_1-12-2017.xls
Obrazac_PVRIO_01-12-2017.xls
Obrazac_RASfuknkcijski_01-12-2017.xls


KnjigePravilnik o radu školskog sportskog društva ”Velebit”

Klikom na link možete otvoriti Pravilnik o radu školskog sportskog društva ”Velebit”.
Pravilnik_o_radu_ŠSD_19._01_._2016_._.doc


KnjigeOdluka o izmjenama Statuta OŠ dr. Jure Turića

Klikom na link možete otvoriti Izmjene i dopune Statuta iz srpnja 2017. godine.
Odluka_o_izmjenama_statuta,_07._2017_._.docx


KnjigeOdluka o izmjenama Statuta

Klikom na link možete otvoriti Izmjene i dopune Statuta OŠ dr. Jure Turića iz prosinca 2015. godine.

Odluka_o_izmjenama_i_dopunama_Statuta,_29.12_.2015_._.doc


KnjigeGodišnji plan i program rada za školsku godinu 2017./18.

Klikom na link možete otvoriti Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2017./18.

GPP,_OS_DR._JTURICA,_17_.:18_._.docx


KnjigeIzvedbeni plan i program Građanskog odgoja i obrazovanja

Klikom na link možete otvoriti Izvedbeni plan i program Građanskog odgoja i obrazovanja.

GOO,_2017.18_.,_novo_.docx


KnjigeGodišnji plan i program rada Osnovne glazbene škole za školsku godinu 2017./18.

Klikom na link možete otvoriti Godišnji plan i program Osnovne glazbene škole pri OŠ dr. Jure Turića.

Godišnji plan i program Osnovne glazbene škole


KnjigeFinancijski plan za 2017. godinu

Klikom na link možete otvoriti Financijski plan za 2017. godinu.

Financijski plan za 2017. godinu


KnjigePlan nabave za 2017. godinu

Klikom na link možete otvoriti Plan nabave za 2017. godinu.

Plan nabave za 2017. godinu