Osnovna škola dr. Jure Turića, Gospić

KnjigeGodišnji plan i program rada OŠ dr. Jure Turića za šk.god. 2020./21.

Klikom na link možete otvoriti Godišnji plan i program rada OŠ dr. Jure Turića za školsku godinu 2020./21.

 


KnjigeGodišnji plan i program rada Osnovne glazbene škole za šk.god. 2020./21.

Klikom na link možete otvoriti Godišnji plan i program rada Osnovne glazbene škole pri OŠ dr. Jure Turića za školsku godinu 2020./21.

Godišnji_plan_i_program,_Osnovna_glazbena_škola.docx


KnjigeProcedura provjere vjerodostojnosti diploma, svjedodžbi i drugih isprava

Klikom na link možete otvoriti Proceduru provjere vjerodostojnosti diploma, svjedodžbi i drugih isprava.

Procedura_provjere_vjerodostojnosti_diploma,_svjedodzbi_i_dr._isprava_.docx


KnjigeOdluka o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena za vrijeme trajanja epidemije

Klikom na link možete otvoriti Odluka o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena za vrijeme trajanja epidemije.

Odluka o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena za vrijeme trajanja epidemije.


KnjigePoslovnik o radu kolegijalnih tijela

Klikom na link možete otvoriti Poslovnik o radu kolegijalnih tijela.

Poslovnik o radu kolegijalnih tijela


KnjigePlan nabave za 2020. godinu

Klikom na link možete otvoriti Plan nabave za 2020. godinu.
Plan_nabave,2020.__.xlsx


KnjigeGodišnje financijsko izvješće za 2019. godinu

Klikom na link možete otvoriti Godišnje financijsko izvješće za 2019. godinu.

Preuzmite dokumente:

Bilješke za razdoblje od 01. siječanja 2019. do 31. prosinca 2019.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Referentnabstranica


KnjigeFinancijski plan OŠ dr. Jure Turića 2020. - 2022.

Klikom na link možete otvoriti Financijski plan OŠ dr. Jure Turića 2020. - 2022.
Financijski_plan_OS_dr.Jure_Turića_2020-2022_.xls


KnjigePravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

Klikom na link možete otvoriti Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti OŠ dr. Jure Turića
Pravilnik_o_postupku_unutarnjeg_prijavljivanja_nepravilnosti_OŠ_dr_Jure_Turića.docx


KnjigePravilnik o radu školske knjižnice

Klikom na link možete otvoriti Pravilnik o radu školske knjižnice OŠ dr. Jure Turića.
Pravilnik_o_radu_školske_knjižnice_OŠ_dr_Jure_Turića_2019.docx