Osnovna škola dr. Jure Turića, Gospić

KnjigeQuizlet

Quizlet je digitalni alat koji na različite načine učenicima omogućava savladavanje nastavnog sadržaja uz pomoć obrazovnih kartica (eng. Flashcards).
Sadržaj se može koristiti na nekoliko ponuđenih načina, ovisno o tome kako nastavnik definira ili prema željama učenika. Načini su podijeljeni na dvije kategorije: učenje i igra, gdje su prva četiri načina u prvoj, a posljednja tri u drugoj kategoriji.
Quizlet je praktičan i koristan alat prije svega na području učenja stranih jezika, ali prikladan je za druga područja i predmete. Intuitivan je za korištenje i ne zahtijeva previše vremena koje je potrebno uložiti za savladavanje alata.
U našoj školi Quizlet se koristi u nižim i višim razredima u većini predmeta. Na slikama je primjer sa sata engleskog jezika i biologije.
Quizlet poveznica
https://quizlet.com/

Quizlettutorial
https://youtu.be/Z-Yh8ieG4Oc
Učiteljica Paula Perković
Novinarska grupa
       

image image
image image
image image
image image
image image
image image
image image