Osnovna škola dr. Jure Turića, Gospić

KnjigePlan aktivnosti školske medicine za školsku godinu 2017./18.

Zavod za javno zdravstvo LSŽ - Odjel za školsku medicinu

PLAN RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./18.

Dva tima školske medicine, ugovorena sa HZZO-om, skrbe za 5188 učenika i studenta na području Ličko-senjske županije.

Odjel ima 4 djelatnika:
- 2 liječnika, specijalista školske medicine
- 2 više medicinske sestre
       
Svaki tim zadužen je za određenu osnovnu i srednju školu te visoko učilište, tako da terenski dio posla obavljamo u 15 osnovnih škola, 41 područna škola, 5 srednjih škola i 2 visoka učilišta.
Osim ordinacije u Gospiću, ambulantni rad obavljamo, prema dogovoru sa školama, u našim ispostavama za područje Otočca, Senja i Novalje.
Prema planu i programu preventivne zdravstvene zaštite školske djece i mladeži, u punom opsegu se provodi:

1. Kalendar cijepljenja - kao mjera prevencije zaraznih bolesti:
• Upis u 1. razred: MPR (ospice, zaušnjaci, rubeola)
• 1. razred: IPV (prema potrebi difteria, tetanus)
• 6. razred: Hepatitis
• 8. razred: ANA-DI-TE+IPV
• dobrovoljno cijepljenje učenika protiv HPV: 8. razred osnovne škole
           
2. Sistematski pregledi - pri upisu u školu, 5. i 8. razredu osnovne i 1. razredu srednje škole, te na 1. godini fakulteta, redovnim studentima. Svrha ovih pregleda je praćenje psihofizičkog razvoja, prepoznavanje zdravstvenih rizika i rizičnih ponašanja, te profesionalna orijentacija učenika.
3. Kontrolni pregledi nakon preventivnih pregleda.
4. Namjenski pregledi prije upisa u srednju školu, viša učilišta, fakultete, smještaj u đački i studentski dom.
5. Pregled prije školskih sportskih natjecanja.
6. Pregled sa svrhom utvrđivanja zdravstvenog stanja prije promjene školovanja ili načina života.
7. Pregled prije odlaska na organizirani odmor.
8. Pregled prije cijepljenja u svrhu utvrđivanja kontraindikacija.
9. Screening (vid, sluh, anemije, RR, skolioze, gušavost, spolni razvoj, mentalno zdravlje, rizične navike, ponašanje) - probir, među naizgled zdravima, radi ranog otkrivanja bolesti ili poremećaj u razredima u kojima učenici nisu obuhvaćeni sistematskim pregledima.     
                       
U domeni školske medicine je i zaštita i unapređenje školskog okruženja, što podrazumijeva:

 Higijensku kontrolu škole i učeničkog doma
 Nadzor nad školskom kuhinjom i prehranom učenika
 Posebni program za djecu sa zdravstvenim teškoćama koja zahtijevaju dijetalnu prehranu
 Zdravstveno odgojne aktivnosti za učenike, roditelje, prosvjetne djelatnike sa svrhom unapređivanja i rješavanja specifične zdravstvene problematike (učiteljska vijeća, stručni aktivi, vijeća roditelja, roditeljski sastanci)
 Savjetovališni rad - prema psihosocijalnim indikacijama sa svrhom pomoći u rješavanju problema s kojima se susreću učenici, studenti, njihovi roditelji, profesori, stručne službe i škole
 Prilagodba na školu, školski neuspjeh, poremećaji ponašanja, problemi razvoja i sazrijevanja, kronični poremećaji zdravlja, planiranje obitelji, zloupotreba psihoaktivnih droga i drugi oblici ovisnosti, smetnje ponašanja.

Liječnice školske medicine su pri kraju petogodišnje edukacije iz realitetne psihoterapije, tako da, nakon stjecanja EU diplome - psihoterapeut - svakako povećavaju svoje kompetencije u savjetovališnom radu školske medicine kao i Zavoda u cjelini. Obzirom da postoji mogućnost rada sa općom populacijom u tržišnim uvjetima, na području cijele Ličko-senjske županije. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Zdravstveni odgoj i promicanje zdravlja – teme iz Kurikuluma:
- Pravilno pranje zuba po modelu – 1. razred osnovne škole - Osobna higijena u očuvanju zdravlja 1 sat -  provodi medicinska sestra.
- Skrivene kalorije -  3. razred O. Š. - 1 sat provodi medicinska sestra. Značaj pravilne prehrane i njen utjecaj na rast i razvoj.
- Promjene vezane uz pubertet i higijena – 5. razred O.Š. - 1 sat provodi liječnik o pubertetu. Psihičke i somatske promjene u pubertetu.
- Promjene vezane uz pubertet i higijena -  5. razred O.Š. – provodi medicinska sestra o higijeni i higijeni menstruacije.
- Zaštita reproduktivnog zdravlja -  2. razred S.Š. - 1 sat, provodi liječnik. Planiranje obitelji i kontracepcija.
- Utjecaj spolno prenosivih bolesti na reproduktivno zdravlje – 1. razred S.Š. - 1 sat provodi liječnik. Odgovorno spolno ponašanje, SPB.
- Ostale teme: Samozaštita i briga za vlastito zdravlje.
- Zdravstveni odgoj za roditelje/staratelje, prosvjetne djelatnike škola, fakulteta i domova.
- Rad u komisiji za primjereni oblik školovanja - pisanje ekspertize, nakon timske sinteze sa stručnim timovima škola.


Nositelj tima:                                              Voditelj odjela šk.medicine:
Sandra Soldo-Brkić dr.med.                              Ružica Čanić dr.med.
specijalist školske medicine                               specijalist školske medicine