Osnovna škola dr. Jure Turića, Gospić

KnjigeGLAZBENA ŠKOLA

Općenito o Glazbenoj školi

Osnovna glazbena škola djeluje već 13 godina pri OŠ dr. Jure Turića i izvodi
programe propisane nastavnim planom i programom za osnovne glazbene škole.
Na kraju svake školske godine učenici dobivaju javnu ispravu – svjedodžbu.
Temeljna djelatnost škole je odgoj i osnovno glazbeno obrazovanje mladih.
Naša glazbena škola izvodi programe za instrumente: gitaru, klavir, harmoniku,
tambure i violinu. Glazbena škola trenutno broji 70 učenika u 5 odjela.

O organizaciji i radu glazbene škole

Osnovna glazbena škola traje 6 godina. Polaznici glazbene škole osim nastave
instrumenta pohađaju i nastavu solfeggia – predmeta na kojem učenici razvijaju
sluh, osjećaj za ritam i stječu osnove glazbene teorije i notnog pisma. Prva dva
razreda glazbene škole učenik pohađa dva predmeta: glavni predmet je instrument,
na kojem je nastava individualna, dva puta tjedno po 30 minuta, a drugi (skupni)
predmet je solfeggio, dva puta tjedno po 45 minuta.
Od trećeg razreda učenici pohađaju treći predmet, nastavu skupnog muziciranja
(zbor, orkestar ili komorni sastav…)
Nastava se odvija u popodnevnoj smjeni. Djeci koja stanuju dalje ili su putnici nastojimo
raspored složiti da ne moraju dolaziti četiri puta tjedno, već dva puta tjedno, tj. da isti
dan imaju i sat solfeggia i sat instrumenta, najčešće odmah iza nastave u osnovnoj školi.
Za glazbenu školu plaća se participacija u iznosu od 1000 kn godišnje. Participacija se
plaća u dvije rate, prvo polugodište 500 kn i drugo polugodište 500 kn.

Kulturna i javna djelatnost škole

Jedna od djelatnosti naše škole je i njegovanje prvih javnih nastupa učenika. Odjeli škole
redovito organiziraju školske produkcije učenika, kao i božićni i završni koncert koji se
održavaju u dvorani POU-a „Dr.Ante Starčević“ u Gospiću. Svojim programima, učenici
škole također sudjeluju na nekim priredbama, svečanostima i manifestacijama.

Kako i kada upisati glazbenu školu?

Pravo upisa u prvi razred osnovnog glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu
navršila sedam godina života i zadovoljila na prijemnoj audiciji. Kod upisa novih polaznika
na audiciji provjerava se glazbeno pamćenje, ritam i sluh.
Mogućnost upisa na pojedini instrument ovisi o broju slobodnih mjesta i ostvarenim
bodovima na audiciji. Audicija za upis novih učenika u 1.razred održava se u lipnju svake
godine, a ukoliko ostane slobodnih mjesta mogući su dodatni rokovi u rujnu.

Što učenike očekuje u osnovnoj glazbenoj školi?

Osnovna glazbena škola ima svoj plan i program propisan od Ministarstva znanosti obrazovanja
po kojem učitelji izvode nastavu. Program je prilično zahtjevan i traži od učenika veliki trud i
redoviti rad. Solfeggio kao teorijski predmet zahtjeva učenje i kod kuće, te vježbe ritma i sluha.
Osim dva puta tjedno nastave u školi učenici dobivaju zadaće koje moraju riješiti samostalno
kod kuće. Sviranje instrumenta osim dva puta tjedno u školi sa profesorom zahtijeva od učenika
i svakodnevno vježbanje kod kuće minimalno 30 minuta. Učenici će na svakom satu dobiti
zadaće i vježbe koje trebaju do slijedećeg sata izvježbati. Učenici u 3. razredu dobivaju još jedan
predmet: zbor ili komorni sastav gdje se također od učenika očekuje redoviti dolazak jednom
tjedno na sat i pripreme za nastupe, naročito u komornim sastavima za što su potrebne dodatne
vježbe kod kuće. Često znamo reći, da je glazbena škola i teža od osnovne škole jer zahtijeva
jako puno samostalnog rada i obveza od učenika. No, uz sve nabrojano što učenike očekuje,
najljepše je ono što slijedi kao nagrada za sav trud, a toga je mnoštvo…osim javnih nastupa,
koncerata, zajedničkih druženja, zabave, pohvala itd., ponos i zadovoljstvo, te samopouzdanje
kod učenika koje se stvara naučenim i savladanim novim vještinama i znanjima nešto je što kod
učenika ostavlja zasigurno najveći trag u njegovu glazbenom razvoju i općenito u životu.

Što očekuje roditelje?

Roditelji, pripremite se! I vas očekuje jedna obaveza više! Roditelj prvenstveno treba djetetu
pružati podršku u radu, osigurati mu mjesto i vrijeme za svakodnevnu vježbu na instrumentu,
uskladiti ostale obaveze sa glazbenom školom ako ih učenik ima (treninge, tečajeve itd.).
Uz to, očekujemo od roditelja da se redovito informiraju, sudjeluju na roditeljskim sastancima,
produkcijama i koncertima. Ako je učenik izostao s nastave solfeggia ili instrumenta, roditelj
je dužan donijeti ispričnicu ili ga osobno ispričati. Poželjno je da roditelji budu u kontaktu s
profesorom instrumenta zbog dobivanja povratnih informacija. Roditelji također, ako žele,
uvijek mogu doći u školu na sat instrumenta kako bi se pobliže upoznali sa radom i zadacima
koje učenik dobiva.

Zašto upisati glazbenu školu?

Glazba je veoma važna za razvoj svakog djeteta. Brojni su dokazani pozitivni učinci kod
djece koja su pohađala satove glazbenog obrazovanja. Sviranje instrumenta jedna je od
najsloženijih motoričkih radnji. Učenje sviranja instrumenta pozitivno utječe na djetetove
fizičke i umne sposobnosti, te omogućuje razvoj estetskog odnosa prema umjetnosti.
Sviranje instrumenta pozitivno utječe na pravilno držanje, koordinaciju ruku, grubu i finu
motoriku ruku i prstiju, poboljšava sposobnost pažnje i duljinu koncentracije, slušanja,
strpljenja itd. Istraživanja su pokazala i da učenici koji su glazbeno obrazovani uspješnije
rješavaju matematičke zadatke, bolje pamte, imaju više odgovornosti, kreativniji su,
uspješniji su na raznim testovima, imaju općenito bolje kognitivne sposobnosti, bolji
uspjeh u osnovnoj školi itd.

Pjevanje i sviranje instrumenta, osobito na javnim nastupima omogućuje djetetu da doživi
uspjeh, što čini veliku ulogu u izgradnji djetetovog samopouzdanja. Nastupi pred publikom
uče ga važnim životnim vještinama - svladavanju stresa i pobjeđivanju treme. Vrlo je značajan
i doprinos timskog rada u komornim sastavima, zboru ili orkestru, za prepoznavanje individualne
uloge u grupi: kako bi orkestar zvučao dobro svaki sudionik mora pridonijeti tome. Javni nastupi
tako uče djecu kako pobijediti strah i preuzeti rizik, što se pokazuje vrlo korisnim vještinama i
kasnije, u raznim životnim situacijama.

Uistinu je puno dobrobiti koje nam glazba daje…teško bi bilo nabrojati ih baš sve. No,
jedno je sigurno - glazba nas oduvijek motivira i uveseljava! Stoga, dragi naši sadašnji
i budući učenici, neka svaki vaš dan bude ispunjen glazbom!

Voditeljica Osnovne glazbene škole
Marijana Pavičić, mag.prim.educ.