Osnovna škola dr. Jure Turića, Gospić

KnjigeCiljevi djelovanja škole

Osnovni cilj djelovanja škole je pružiti što bolje glazbeno obrazovanje našim učenicima kao i potaknuti njihov umjetničko-kreativni razvoj u širem smislu. Individualna nastava temeljnog predmeta (instrumenta) omogućuje nastavniku da u potpunosti prilagodi pristup svakom učeniku, prateći pri tom program propisan od strane ministarstva.

Jedan od osnovnih ciljeva škole je organiziranje što većeg broja javnih nastupa naših učenika. To je posebno važan dio njihovog glazbenog razvoja na putu do samostalnosti. Osim, već tradicionalnih, božićnih i završnih koncerata koji se svake školske godine održavaju u Pučkom otvorenom učilištu, redovito organiziramo i manje koncerte u prostoru glazbene škole.

Organiziranjem koncerata uspješno radimo na popularizaciji škole, što se najbolje vidi na prijemnim ispitima za upis u prvi razred, koji bilježe sve veći broj zainteresiranih.

Osim kratkoročnih ciljeva djelovanja škole koji obuhvaćaju glazbeno-umjetnički razvoj učenika iz godine u godinu prateći nastavni program, škola ima i dugoročne ciljeve. Oni uključuju usvajanje vrijednosti kao što su disciplina, umjetnička osjetljivost i kritičnost, postepenost i temeljitost u radu, koje će učenici primjenjivati u svim životnim aspektima bez obzira na to bave li se glazbom profesionalno, kao izvođači ili u njoj uživaju kao slušatelji.


KnjigeNastava i učitelji glazbene škole

Osnovna glazbena škola traje 6 godina, a osim nastave glavnog predmeta (instrumenta), sadrži i nastavu solfeggia te zbora ili komorne glazbe (od 3. razreda). Osnovna glazbena škola pri OŠ dr. Jure Turića provodi programe za instrumente: GITARU, KLAVIR, VIOLINU, HARMONIKU I TAMBURU. Nastava solfeggia je grupna i odvija se dva puta tjedno po 45 minuta, dok je nastava glavnog predmeta individualna te se odvija dva puta tjedno po 30 minuta (od 1. do 3. razreda) odnosno 45’ (od 4. do 6. razreda).

Škola zapošljava stručne učitelje koji se maksimalno prilagođavaju potrebama učenika s ciljem što kvalitetnijeg glazbenog obrazovanje i umjetničkog razvoja.

Učitelji klavira:
Danko Ivšinović
Jelena Ivanović
Andrej Karić

Učitelji gitare:
Marijana Pavičić
Dino Jelinić

Učitelj harmonike:
Filip Matak

Učitelj solfeggia:
Mia Gazdović

Voditeljica glazbene škole:
Marijana Pavičić

Učitelj tambure:
Slaven Stilinović