Osnovna škola dr. Jure Turića, Gospić

KnjigeAudicija za upis u prvi razred, 27. lipnja 2011. godine

Osnovna škola dr. Jure Turića iz Gospića koja obavlja djelatnost osnovnog umjetničkog školovanja – osnovna glazbena škola obavještava da su sljedeći učenici prošli audiciju 27. lipnja 2011. godine te da će u sljedećoj 2011./12. školskoj godini biti upisani u prvi razred osnovne glazbene škole iz temeljnog stručnog predmeta klavir. O datumu upisa u prvi razred bit ćete informirani telefonskim putem krajem kolovoza.

Klasa profesora Danka Ivšinovića

Primljeni:

1. Rea Klobučar
2. Paula Ružička
3. Dorian Stilinović


Klasa profesorice Luciane Ščurić

Primljeni:

1. Ana Mataija
2. Nensi Rukavina
3. Klara Hrvoj
4. Matej Radošević
5. Ana Rosandić

Damir Mesić,
voditelj Osnovne glazbene škole

 


KnjigeObavijest o audiciji

Osnovna škola dr. Jure Turića iz Gospića
koja obavlja djelatnost osnovnog umjetničkog školovanja -
- osnovna glazbena škola
tel: 053/ 572-003
fax: 053/ 572-240


Osnovna škola dr. Jure Turića iz Gospića koja obavlja djelatnost osnovnog umjetničkog školovanja – osnovna glazbena škola obavještava kako će se audicija za upis u I. razred osnovne glazbene škole održati 27. lipnja u 16 sati u kabinetu glazbene kulture (u prizemlju).

Audicija je za sljedeći instrument:

1. glasovir

Audiciji mogu pristupiti učenici koji će sljedeću školsku 2011./12. godinu upisati drugi, treći, četvrti i peti razred redovne osnovne škole.


                                                                Damir Mesić,
                                                      voditelj Osnovne glazbene škole u Gospiću


KnjigeObavijest

Osnovna škola dr. Jure Turića iz Gospića
koja obavlja djelatnost osnovnog umjetničkog školovanja -
- osnovna glazbena škola
tel: 053/ 572-003
fax: 053/ 572-240

Osnovna škola dr. Jure Turića iz Gospića koja obavlja djelatnost osnovnog umjetničkog školovanja – osnovna glazbena škola obavještava kako će se prijave za audiciju - upis u I. razred osnovne glazbene škole održati 16. lipnja u 16 sati u kabinetu glazbene kulture (u prizemlju).

Prijava je za sljedeći instrument:

1. glasovir

Prijaviti se mogu učenici prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda osnovne škole.


                                                                Damir Mesić,
                                                      voditelj Osnovne glazbene škole u Gospiću