Osnovna škola dr. Jure Turića, Gospić

KnjigeEksperimentalno vanjsko vrednovanje

Eksperimentalno vanjsko vrednovanje

Ove je školske godine, zbog novog nastavnog plana i programa, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja započeo projekt Eksperimentalnoga vanjskoga vrednovanja obrazovnih postignuća iz Hrvatskog jezika i Matematike u osmim razredima osnovnih škola.
Tako su naši odabrani osmaši kao i mnogi diljem Hrvatske u srijedu i četvrtak, 18. i 19. travnja 2007. godine, pristupili provjeri obrazovnih postignuća (znanja, vještina i primjene znanja) iz navedena dva predmeta.
Podaci prikupljeni u ovom istraživanju razmatrat će se na razini cjelokupne države i pojedinih županija, a svi podaci o učeniku bit će tajni i pohranjeni u Centru.
Rezultati provjere obrazovnih postignuća trebaju dati podlogu za unaprjeđenje sustava obrazovanja i započinjanja procesa samovrjednovanja u školama čime bi se sama kvaliteta obrazovanja povećala.