Osnovna škola dr. Jure Turića, Gospić

KnjigeRaspored utvrđivanja psihofizičkog stanja djece dorasle za upis u prvi razred OŠ šk. god 2019./2

Klikom na link možete vidjeti raspored utvrđivanja psihofizičkog stanja djece dorasle za upis u 1. razred osnovne škole u šk. god. 2019./20.

Raspored utvrđivanja psihofizičkog stanja djece dorasle za upis u 1. razred osnovne škole u šk. god. 2019./20.