Osnovna škola dr. Jure Turića, Gospić

Knjige„KIM - kultura izgradnje mira i promicanja nenasilnog ponašanja u djece i mladih“

Projekt Ambidekster kluba „KIM - kultura izgradnje mira i promicanja nenasilnog ponašanja u djece i mladih“

O projektu
Projekt „KIM“ usmjeren je na prevenciju i suzbijanje nasilja među djecom i mladima putem aktivnosti temeljenih na principima međuvršnjačke pomoći te umrežavanja ključnih dionika u lokalnoj zajednici. Kroz projektne aktivnosti se potiče aktivno građanstvo mladih te njihovo sudjelovanje u promjenama unutar lokalne zajednice kako bi se pridonijelo podizanju svijesti javnosti o rastućem problemu nasilja među djecom i mladima kao i poticaju da djeca i mladi aktivno participiraju i zalažu se za poštivanje ljudskih prava i uvažavanje različitosti.
Projekt „KIM“ namijenjen je prije svega populaciji djece i mladih adolescentne dobi i njihovim roditeljima te nastavnicima uz sudjelovanje mladih volontera-aktivista kao i učitelja i stručnjaka iz lokalne zajednice pri čemu su korisnici aktivni sudionici cjelokupnog procesa izvođenja projekta: od procjene stanja u lokalnoj zajednici preko planiranja, kreiranja i izvođenja aktivnosti projekta do evaluacije učinkovitosti projektnih aktivnosti. 

Aktivnosti projekta
Središnje aktivnosti koje se provode su:
1.  Opća prevencija – izvođenje programa radionica u suradničkim i partnerskim školama “Pozitivna spika-manje nasilnika!”
2.  Selektivna prevencija – izvođenje programa radionica “I ja mogu drugačije” – radionice za učenike viših razreda osnovne škole u riziku od razvoja nasilničkih obrazaca ponašanja

Projekt se provodi uz financijsku potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
Više o aktivnostima Ambidekster kluba saznajte na Facebooku: https://www.facebook.com/ambidekster.klub te na mrežnoj stranici Ambidekster kluba http://www.ambidekster.hr.


Knjige„Mali pomagači“

„Mali pomagači“

U okviru projekta „Za sigurno i poticajno okruženje u školama“provodimo program grupe podrške „Mali pomagači“ za učenike od 5.-8. razreda.
Ciljevi programa su razvoj komunikacijskih i socijalnih vještina kod članova grupe kako bi ohrabreni i osnaženi postali aktivni u promicanju ideje podrške, suradnje i nenasilnog ponašanja.
Program se sastoji iz dva dijela.
U prvom dijelu učenici prolaze edukaciju kroz 5 tematskih radionica:
o Upoznajmo sebe i druge I,
o Upoznajmo sebe i druge II,
o Vještine socijalne interakcije I,
o Vještine socijalne interakcije II i
o Socijalna odgovornost i doprinos zajednici u kojoj živimo
U drugom dijelu programa dogovaramo provođenje konkretnih zadataka i aktivnosti uz podršku, vodstvo i savjete stručnih suradnika. Tako članovi grupe mogu npr. postati zaštitnici mlađim učenicima, sa stručnim suradnicima odgovarati na pitanja iz sandučića povjerenja, poticati vršnjake iz razreda na pomaganje u učenju ili u savladavanju


KnjigeTematski dan “Cyberbullying” u našoj školi

Prije dvije godine nakon jednogodišnjeg provođenja projekta “Za sigurno i poticajno okruženje u školama” poznatijeg pod nazivom “Stop nasilju među djecom” stekli smo status “Škola bez nasilja”. Ove školske godine prihvatili smo nastavak edukacije iz UNICEF-ovog programa “Za sigurno i poticajno okruženje u školama” čime želimo održati dobiveni status. Uključili smo se u rad regionalne Mreže škola bez nasilja Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije.
03. ožujka 2008. god. održali smo u našoj školi tematski dan o cyberbullyingu.
Prvi školski sat svi učenici Škole upoznati su s temom dana putem sažetka o cyberbullyingu koji su im pročitali nastavnici u uvodnom dijelu sata. Neki su odvojili još malo vremena za razgovor s učenicima na ovu temu i komentare.
Učenici-pomagači Krešo Brkljačić, Antonija Golić, Tomislav Markić, Filip Uzelac, Jurja Fajdić, Marija Vukelić, Marijana Stilinović i Anamarija Miškulin marljivo su po razredima dijelili tekst o cyberbullyingu. Bili su prepoznatljivi, jer su svi nosili bijele ili žute majice s natpisom “Stop cyberbullying”. Taj dan imali su pune ruke posla. Uredili su info-pult u školskom holu. Na info-pultu su dijelili letke za roditelje i letke za učenike roditeljima i učenicima. Putem letaka roditeljima i učenicima upućene su infomacije i korisni savjeti -  kako prepoznati nasilje koje se vrši putem interneta i mobitela, što poduzeti i kako se obraniti od ovog sve češćeg oblika zlostavljanja među učenicima.
Učenici- pomagači uredili su pano u hodniku koji je rezerviran za preventivne sadržaje u školi.