Osnovna škola dr. Jure Turića, Gospić

Knjige„KIM - kultura izgradnje mira i promicanja nenasilnog ponašanja u djece i mladih“

Projekt Ambidekster kluba „KIM - kultura izgradnje mira i promicanja nenasilnog ponašanja u djece i mladih“

O projektu
Projekt „KIM“ usmjeren je na prevenciju i suzbijanje nasilja među djecom i mladima putem aktivnosti temeljenih na principima međuvršnjačke pomoći te umrežavanja ključnih dionika u lokalnoj zajednici. Kroz projektne aktivnosti se potiče aktivno građanstvo mladih te njihovo sudjelovanje u promjenama unutar lokalne zajednice kako bi se pridonijelo podizanju svijesti javnosti o rastućem problemu nasilja među djecom i mladima kao i poticaju da djeca i mladi aktivno participiraju i zalažu se za poštivanje ljudskih prava i uvažavanje različitosti.
Projekt „KIM“ namijenjen je prije svega populaciji djece i mladih adolescentne dobi i njihovim roditeljima te nastavnicima uz sudjelovanje mladih volontera-aktivista kao i učitelja i stručnjaka iz lokalne zajednice pri čemu su korisnici aktivni sudionici cjelokupnog procesa izvođenja projekta: od procjene stanja u lokalnoj zajednici preko planiranja, kreiranja i izvođenja aktivnosti projekta do evaluacije učinkovitosti projektnih aktivnosti. 

Aktivnosti projekta
Središnje aktivnosti koje se provode su:
1.  Opća prevencija – izvođenje programa radionica u suradničkim i partnerskim školama “Pozitivna spika-manje nasilnika!”
2.  Selektivna prevencija – izvođenje programa radionica “I ja mogu drugačije” – radionice za učenike viših razreda osnovne škole u riziku od razvoja nasilničkih obrazaca ponašanja

Projekt se provodi uz financijsku potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
Više o aktivnostima Ambidekster kluba saznajte na Facebooku: https://www.facebook.com/ambidekster.klub te na mrežnoj stranici Ambidekster kluba http://www.ambidekster.hr.