Osnovna škola dr. Jure Turića, Gospić

KnjigeŠkolski kurikulum za školsku godinu 2019./20.

Pod pojmom Školskog kurikuluma podrazumijevamo sve sadržaje, procese i aktivnosti koji su usmjereni na ostvarivanje ciljeva i zadaća odgoja i obrazovanja kako bismo promovirali intelektualni, osobni, društveni i tjelesni razvoj učenika.
On obuhvaća, osim redovitih programa nastave, i druge programe koje škola provodi, pokazuje brojne aktivnosti učenika i učitelja, pokazuje po čemu je naša škola prepoznatljiva.
U našoj školi od i ove školske godine provodi se eksperimentalni program pod nazivom ”Škola za život” čiji je nositelj Ministarstvo znanosti i obrazovanja. U “Školi za život” sudjeluje 48 osnovnih i 26 srednjih škola iz svih županija u Republici Hrvatskoj.  Eksperimentalni program provodi se u 2. i 6. razredu osnovnih škola te u 8. razredu za predmete biologija, kemija i fizika.
U eksperimentalni program u našoj školi ukupno su uključena 254 učenika i 35 učitelja. 
Cilj eksperimentalnog programa je provjera primjenjivosti novih kurikuluma i oblika metoda rada te novih nastavnih sredstava s obzirom na sljedeće ciljeve:
1. povećanje kompetencija učenika u rješavanju problema;
2. povećanje zadovoljstva učenika u školi te motivacija njihovih učitelja.
Učenicima bi se osiguralo korisnije i smislenije obrazovanje u skladu s njihovom razvojnom dobi i interesima te pružilo obrazovanje koje će ih osposobiti za suvremeni život, svijet rada i nastavak obrazovanja.
Učiteljima bi se osiguralo osnaživanje uloge i jačanje profesionalnosti; veća autonomija u radu, kreativniji rad, smanjenje administrativnih obveza te vanjskih pritisaka.
Roditeljima bi se omogućila veća uključenost u obrazovanje djece i život škole, uvid u očekivane ishode te načine objektivnijeg ocjenjivanja i vrednovanja te upućivanje smislenih i češćih povratnih informacija o postignućima njihove djece.
Planiranim aktivnostima, programima i projektima težimo kvalitetnim rezultatima ostvariti ciljeve usmjerene na učenika i njegov razvoj, stručnu samostalnost i odgovornost učitelja, samostalnost i razvoj škole te uz potporu uže i šire društvene zajednice doprinijeti izgradnji učinkovitog i kvalitetnog školovanja učenika naše škole.

Vizija naše škole za šk.god. 2019./2020.  je „Škola za održivi razvoj.“
Na temelju provedenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unapređenje ekonomske i socijalne kohezije“ naša škola u školskoj godini 2019./20 sudjeluje u tri projekta vezano za održivi razvoj:
”Mladi za održivi razvoj Like” – nositelj projekta: Klaster Lika Destination
”STEaM Lika – obrazovanjem do održivog razvoja” – nositelj projekta: Udruga ZIR – zajednica i razvoj
”Odgoj za volontiranje i održivi razvoj u školama” – nositelj projekta: Savez DND-a Hrvatska
Cilj projekata je stvaranje svijesti o potrebama održivog razvoja kod djece i mladih, ali i šire lokalne zajednice. Važnost projekata se naglašava kroz stvaranje svijesti o održivom razvoju kod djece i mladih koji će, vjerujemo, brzo usvojiti znanja o održivom razvoju i uspješno ih primjenjivati u svakodnevnom životu kao i prenositi stečena znanja i iskustva na svoje kolege iz škole, prijatelje, roditelje i širu lokalnu zajednicu koji će slijediti njihove primjere života u skladu s održivim razvojem.

Klikom na link možete otvoriti Školski kurikulum za školsku godinu 2019./20.


KnjigeŠkolski kurikulum za školsku godinu 2018./2019.

Školski kurikulum za školsku godinu 2018./2019.


KnjigeŠkolski kurikulum za školsku godinu 2017./2018.

Školski kurikulum za školsku godinu 2017./2018.

 


KnjigeŠkolski kurikulum za školsku godinu 2016.2017.

Školski kurikulum za školsku godinu 2016./2017.


KnjigeŠkolski kurikulum za školsku godinu 2015.2016.

Školski kurikulum za školsku godinu 2015./2016.


KnjigeŠkolski kurikulum za školsku godinu 2014./2015.

Školski kurikulum za školsku godinu 2014./2015.


KnjigeŠkolski kurikulum za školsku godinu 2013./2014.

Školski kurikulum za školsku godinu 2013./2014.


KnjigeŠkolski kurikulum za školsku godinu 2012./2013.

Školski kurikulum za školsku godinu 2012./2013.


KnjigeŠkolski kurikulum za školsku godinu 2011./2012.

Školski kurikulum za školsku godinu 2011./2012.


KnjigeŠkolski kurikulum za školsku godinu 2010./2011.

Skolski_kurikulum_2010.2011.pdf