Osnovna škola dr. Jure Turića, Gospić

KnjigeŠkolski kurikulum za školsku godinu 2018./2019.

Pod pojmom Školskog kurikuluma podrazumijevamo sve sadržaje, procese i aktivnosti koji su usmjereni na ostvarivanje ciljeva i zadaća odgoja i obrazovanja kako bismo promovirali intelektualni, osobni, društveni i tjelesni razvoj učenika.
On obuhvaća, osim redovitih programa nastave, i druge programe koje škola provodi, pokazuje brojne aktivnosti učenika i učitelja, pokazuje po čemu je naša škola prepoznatljiva.
U našoj školi od ove školske godine provodi se eksperimentalni program pod nazivom ”Škola za život” čiji je nositelj Ministarstvo znanosti i obrazovanja. U “Školi za život” sudjeluje 48 osnovnih i 26 srednjih škola iz svih županija u Republici Hrvatskoj.  Eksperimentalni program provodi se u 1. i 5. razredu osnovnih škola te u 7. razredu za predmete biologija, kemija i fizika.
U eksperimentalni program u našoj školi ukupno su uključena 254 učenika i 35 učitelja. 
Cilj eksperimentalnog programa je provjera primjenjivosti novih kurikuluma i oblika metoda rada te novih nastavnih sredstava s obzirom na sljedeće ciljeve:
1. povećanje kompetencija učenika u rješavanju problema;
2. povećanje zadovoljstva učenika u školi te motivacija njihovih učitelja.
Učenicima bi se osiguralo korisnije i smislenije obrazovanje u skladu s njihovom razvojnom dobi i interesima te pružilo obrazovanje koje će ih osposobiti za suvremeni život, svijet rada i nastavak obrazovanja.
Učiteljima bi se osiguralo osnaživanje uloge i jačanje profesionalnosti; veća autonomija u radu, kreativniji rad, smanjenje administrativnih obveza te vanjskih pritisaka.
Roditeljima bi se omogućila veća uključenost u obrazovanje djece i život škole, uvid u očekivane ishode te načine objektivnijeg ocjenjivanja i vrednovanja te upućivanje smislenih i češćih povratnih informacija o postignućima njihove djece.
Planiranim aktivnostima, programima i projektima težimo kvalitetnim rezultatima ostvariti ciljeve usmjerene na učenika i njegov razvoj, stručnu samostalnost i odgovornost učitelja, samostalnost i razvoj škole te uz potporu uže i šire društvene zajednice doprinijeti izgradnji učinkovitog i kvalitetnog školovanja učenika naše škole.

Klikom na link možete otvoriti Školski kurikulum za školsku godinu 2018./19.

Školski kurikulum za školsku godinu 2018./2019.

Ravnatelj
Ivica Radošević


KnjigeŠkolski kurikulum za školsku godinu 2017./2018.

Školski kurikulum za školsku godinu 2017./2018.

 


KnjigeŠkolski kurikulum za školsku godinu 2016.2017.

Školski kurikulum za školsku godinu 2016./2017.


KnjigeŠkolski kurikulum za školsku godinu 2015.2016.

Školski kurikulum za školsku godinu 2015./2016.


KnjigeŠkolski kurikulum za školsku godinu 2014./2015.

Školski kurikulum za školsku godinu 2014./2015.


KnjigeŠkolski kurikulum za školsku godinu 2013./2014.

Školski kurikulum za školsku godinu 2013./2014.


KnjigeŠkolski kurikulum za školsku godinu 2012./2013.

Školski kurikulum za školsku godinu 2012./2013.


KnjigeŠkolski kurikulum za školsku godinu 2011./2012.

Školski kurikulum za školsku godinu 2011./2012.


KnjigeŠkolski kurikulum za školsku godinu 2010./2011.

Skolski_kurikulum_2010.2011.pdf