Osnovna škola dr. Jure Turića, Gospić

KnjigeŠkolska godina 2012./2013.

Prvi razred (razrednik: D. Ivšinović)

1. Nika Tomičić
2. Borna Milković
3. Filip Bogojević
4. Marija Šarić
5. Mihaela Miletić
6. Ema Filipović
7. Tin Stilinović
8. Sanja Ivšinović
9. Karlo Balenović
10. Petra Knežević
11. Marko Kovačević
12. Ivan Adamović
13. Iva Rukavina
14. Vid Šarić
15. Matija Šarić
16. Nikola Ratković


Drugi razred (razrednik: S. Klen)

1. Rea Klobučar
2. Paula Ružička
3. Dorian Stilinović
4. Klara Hrvoj
5. Ana Mataija
6. Ana Rosandić
7. Mateo Radošević
8. Ante Špoljarić
9. David Jelača


Treći razred (razrednik: B. Pavlović)

1. Ela Pavelić
2. Andrija Banić                 
3. Dora Šahbazović                                                                       
4. Marina Marković
5. Lea Katarina Radošević
6. Karlo Stilinović
7. Ivan Krpan
8. Milan Pavelić


Četvrti razred (razrednik: P. Miljenović)

1. Marta Krmpotić     
2. Dominik Stilinović
3. Luka Jelinić
4. Ivan Jurjević
5. Petra Čanić
6. Ivana Kurteš
7. Ivan Marković


Peti razred (razrednik: D. Biondić)

1. Lucija Mraović
2. Nikola Došen
3. Josipa Marinac
4. Tomislav Hećimović
5. Katarina Klobučar
6. Nikolina Klobučar
7. Ivan Tomašević
8. Martina Mraović
9. Ninela Adamović
10. Katarina Rukavina
11. Ana Rukavina


Šesti razred (razrednik: N. Lujo)

1. Lucija Orešković     
2. Marko Mataija
3. Marija Zdunić
4. Nikola Miškulin