Osnovna škola dr. Jure Turića, Gospić

KnjigeZa Vukovar

Pokušali su uzeti tvoju ljepotu
I svu tu prekrasnu divotu
Ali kada tako u davninu gledamo
Ti se ni tada nisi strahotama tim predao

Ja još tamo nisam bila, ali uskoro, nadam se, hoću
I vidjeti s tobom tu tvoju čistoću
Jer koliko god gadno bilo je tad
Svi ljudi uz tebe stajali su, i stoje, čak i sad

Sjećaš li se ti kad su djedovi i očevi naši s tobom bili
Uz tebe stajali i za tebe se borili
I sad zbog njihove hrabrosti i volje
Ti još stojiš tamo gore

Čak i tvoj veliki vodotoranj
Uz sav taj glasan, prošli tutanj
Tamo još čvrsto stoji
I dane u toj svoj svojoj ljepoti broji

Ela Frković, 8. d